Centar za edukaciju “Malac Genijalac 023“

Centar za edukaciju „Malac Genijalac“ na najsavremeniji način, na osnovu A1:M22 metoda, a istovremeno držeći se tradicionalnog učenja i tradicionalne japanske računaljke, podučava decu mentalnoj aritmetici.
Osnov mentalne aritmetike je „računanje napamet“ ili „slepo računanje“, gde deca uzrasta 4-12 godina upotrebom samo sopstvenog misaonog procesa rade matematičke operacije, od najprostijih, do najsloženijih i svih onih koje inače izvode popmoću papira i olovke, digtrona, računara.
Za decu uzrasta 4-12 godina izuzetno je korisno da nauče tehnike mentalnearitmetike i savladaju ovu veštinu, obzirom da se u ovom uzrastu najintenzivnije razvijaju moždane hemisfere, a za sveukukupni dalji razvoj deteta posebno je važno da obe hemisfere mozga budu podjednako razvijene.A, upravo to je ono što nam učenje mentalne aritmetike omogućava.
Leva hemisfera mozga kontroliše logiku i logičko mišljenje, čitanje, pisanje, računanje, a desna hemisfera je zadužena za trodimenzionalni osećaj, kreativnost i umetnička čula. Mentalna aritmetika je osnovni i idealni način da se podstakne podjednak razvoj obe hemisfere mozga i tada dolazi do izražaja pun biološki i genetski potencijal deteta.
Mentalna aritmetika zasniva se na dve faze učenja: prvu fazu predstavlja upoznavanje abakusa i rada na abakusu, izvođenje aritmetičkih operacija na drevnoj japanskoj računaljci. Kada se u potpunosti ovlada radom na abakusu, deca su sposobna da vizualizuju abakus (zamisle, predtsave sliku abakusa u glavi) i na osnovu vizualizacije, oponašajući pokrete koji se izvode na abakusu, izvode te operacije potpuno samostalno, bez ikakvih pomagala, napamet, što predstavlja drugu fazu.
U školi „Malac Genijalac“ deca već posle tri meseca rada mentalne aritmetike upravo tako, potpuno samostalno, misaonim procesom, razvijajući logičko i analitičko mišljenje, računaju 30 i 40 brojeva u nizu.
Kod dece koja u školi „Malac Genijalac“ prođu osnovni i zatim napredni kurs mentalne aritmetike, vidljivi su fascinantni rezultati. Da bi postigli izvođenje matematičkih operacija putem sopstvenog misaonog procesa, kod ove dece se, prirodno, povećavaju pažnja, koncentracija, memorija, fokus, intuicija, fotografsko pamćenje, samopouzdanje, takmičarski duh, što sve zajedno predstavlja benefite mentalne aritmetike.
Takođe, naglašavamo da je abakus preteča današnjih računara i mentalna aritmetika, kao takva, preteča današnjeg programiranja, te u tom smislu, deca koja po našem programu, u školi „Malac Genijalac“ prođu program mentalne aritmetike, potpuno su pripremljena za prve korake programe programiranja i ulazak u IT sferu.
U Centru za edukaciju „Malac Genijalac“ prate se najsavremeniji načini podučavanje mentalne aritmetike, deca imaju odlične rezultate, spremaju se za Olimpijadu u mentalnoj aritmetici u junu, a sam Centar za edukaciju „Malac Genijalac“ Zrenjanin nudi i niz dodatnih aktivnosti, korisnih deci i roditeljima.

Kontakt osoba:
Biljana Manić Stojanov, direktor
Telefon: 062 225 045

Adresa: Jevrejska 3a, Zrenjanin
Tel: 062 225 045
www.malacgenijalac.com
E-mail:malacgenijalaczr@gmail.com
Broj zaposlenih: 4